Knowledge

Media: Report

report

Defining Sustainability Criteria for Marine Fuels: Fifteen Issues, Principles and Criteria for Zero and Low Carbon Fuels for Shipping

Andreea Miu, Henrik Sornn-Friese, Ching Yi Chun, Elizabeth Petit González, Andrew Stephens, Rebecca Waterton
Sustainable Shipping Initiative / 2021
Go to report
report

Arctic Shipping: Commercial Opportunities and Challenges

Carsten Ørts Hansen, Peter Grønsedt, Christian Lindstrøm Graversen, Christian Hendriksen

This report forms part of the ambitious CBS Maritime research initiative entitled “Competitive Challenges and Strategic Development Potential in Global Maritime Industries” which was launched with the generous support of the Danish Maritime Fund. The competitiveness initiative targets specific maritime industries (including shipping, offshore energy, ports, and maritime service and equipment suppliers) as well as addresses topics that cut across maritime industries (regulation and competitiveness). The topics and narrower research questions addressed in the initiative were developed in close dialogue between CBS Maritime and the maritime industries in Denmark. CBS Maritime is a Business in Society (BiS) Platform at Copenhagen Business School committed to the big question of how to achieve economic and social progress in the maritime industries. CBS Maritime aims to strengthen a maritime focus at CBS and create the foundation for CBS as a stronger partner for the maritime industries, as well as for other universities and business school with a devotion to maritime economics research. The competitiveness initiative comprises a number of PhD projects and five short term mapping projects, the latter aiming at developing key concepts and building up a basic industry knowledge base for further development of CBS Maritime research and teaching. This report attempts to map the opportunities and challenges for the maritime industry in an increasingly accessible Arctic Ocean

CBS Maritime / 2016
Go to report
report

Maritime industry processes in the Baltic Sea Region: Synthesis of eco-inefficiencies and the potential of digital technologies for solving them

Elisa Aro, Niels Gorm Maly Rytter, Teemu Itälinna

ECOPRODIGI (2017-2020) is an Interreg Baltic Sea Region flagship project, which links research organisations, enterprises, associations and business support organisations. Altogether, 21 partners jointly investigate the most critical eco-inefficiencies in maritime processes in the Baltic Sea Region as well as develop and pilot digital solutions for improving the eco-efficiency by focusing on three specific cases: 1) digital performance monitoring of vessels, 2) cargo stowage optimisation at ports and 3) process optimisation at shipyards. Furthermore, looking towards the future, the project partners, on one hand, create a digitalisation roadmap and training modules for future decision makers in the maritime industry but also reach out to policymakers to engage them in discussion regarding how they can support the digital change. This report provides an overview of the project and main findings achieved to date, describes the main eco-inefficiencies identified and presents the potential of digital technologies and new concepts for improving them. Also, as the current digital transformation relates to the way how changes are managed in organisations, this report presents the main challenges and requirements identified in the process of moving towards more digitalised business operations. Finally, the last section looks at the maritime sector from a broader perspective and provides some ideas about the most likely future developments. The main findings of the project so far indicate that major improvements in eco-efficiency can be carried out in the maritime industry. They can be summarised as follows: 1) In the first case, ‘digital performance monitoring’, the project partners estimate, for instance, that fuel consumption and emissions can potentially be reduced by 2-20% based on data and analysis from distinct ship segments, routes and their baseline situations. The reductions are possible to achieve by taking such actions as capitalising on the latest digital technologies, utilising and analysing real-time operational data and vessel performance, anticipating operating conditions and maintenance of the ship and its components, changing working methods and improving practices as well as placing a focus on the training of personnel. 2) In the second case, ‘cargo stowage optimisation’ the project partners identified a set of eco-efficiency bottlenecks in the cargo stowage processes at ports that can be subject to improvement. The use of advanced digital technologies can contribute to more efficient utilisation of vessels and terminal operations. The port stays can be reduced, and, thereby, vessels can sail more slowly and reduce fuel consumption and emissions. Moreover, when stability calculations improve due to further digitalisation of cargo unit data, the ship can be loaded more optimally and the amount of ballast water can potentially be decreased without compromising safety, which again reduces fuel consumption on the sea leg. It is estimated that fuel consumption and emissions can potentially be reduced by 2-10% per route and ship and that additional benefits can be gained on the landside due to future digital decision support tools applied for the end-to-end stowage process. In addition, improved cargo unit pick up time estimates can be provided to customers waiting for the cargo to be handled at port, whereby the service improves. 3) In the third case, ‘process optimisation at shipyards’, improved situational awareness and process management, including the use of new technologies, such as 3D and solutions for managing the complex supply chain, have potential for improving the shipyard processes aimed at increased eco-efficiency. For example, in block building phase 3D technology reduces lead-time and potentially saves hundreds of man-hours in rework due to the fact that more efficient processes and proactive actions are enabled.

ECOPRODIGI Project / 2020
Go to report
report

Arbejdsmiljøkonsekvenser af elektronisk overvågning af bundtrawlfiskeriet i Kattegat – danske jomfruhummerfiskere

Eva Roth, Despoina Andrioti Bygvraa, Brooks Kaiser, Signe Dolberg McKinney

I december 2019 kommer fiskeriminister Mogens Jensen hjem fra Rådsmøde - de årlige kvoteforhandlinger
for 2020 i Bruxelles - med den besked, at jomfruhummerfiskeriet i Kattegat i fremtiden vil blive underlagt
kameraovervågning for forventeligt at nedbringe bifangst af torsk i dette fiskeri. Torskebestanden i Kattegat
er yderst presset og den generelle kvote er sat til nul. En mindre bifangstkvote på torsk blev således betinget
af denne overvågning, så man kan monitere torskefangsterne og sikre mod et udsmid af mindre torsk i fiskeriet,
en praksis, som myndighederne forudsatte yderligere ville forværre tilstanden i torskebestanden. Denne sidste
kausalsammenhæng er dog tvivlsom.
Torsk er således blevet en ”stop-art” for jomfruhummerfiskeriet og myndighedernes argumentation er, at
alternativet til kameraovervågning er et stop for jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, da det ikke kan opretholdes
uden en bifangstkvote af torsk (Bilag 5). Udkommet af forhandlingerne kender vi, men det har ikke været
muligt at få yderligere indblik i selve forhandlingsprocessen; Havde de danske forhandlere alternative
positioner at falde tilbage på? Havde den danske delegation en forventning til reaktionerne i den danske
fiskerisektor? Var forhandlerne indstillet på at lukke jomfruhummerfiskeriet i Kattegat (proportionalitet)? Det
får vi muligvis aldrig indsigt i.

Syddansk Universitet / 2023
Go to report
report

Grønne Brændstoffer i Det Blå Danmark

Feilberg, Karen Louise; Andersen, Simon Ivar; Madsen, Henrik; Østergaard, Jacob; You, Shi; Frandsen, Henrik Lund; Jensen, Jens Oluf; Kibsgaard, Jakob; Riisager, Anders; Jensen, Anker Degn

Det Blå Danmark har en ambition om at være et internationalt foregangsland for klimavenlig skibsfart. Omstillingen til en mere bæredygtig skibsfart er dog en stor udfordring, der vil kræve betydelige investeringer i både ny teknologi, skibe og energiinfrastruktur og en systemisk tilgang til samarbejde på tværs af sektorer og mulige aftagere af grønne brændstoffer. Med denne rapport præsenterer DTU resultatet af et arbejde i at kortlægge forskningsmulighederne for Grønne Brændstoffer i det Blå Danmark. Arbejdet har afdækket, at der er behov for forskning på tværs af systemer og over hele værdikæden. Kortlægningen er lavet med viden fra DTU forskere samt input fra industrien og brancheorganisationerne.

Rapporten præsenterer en kortlægning af udfordringer forskningsbehov og rammebetingelser, som kan medvirke til at understøtte potentialet for grønne brændstoffer i det Blå Danmark. Kortlægningen er afrundet med anbefalinger til forskningsbehov inden for udvalgte områder samt uddannelse og test- og demonstrationsprojekter. Det er vores håb, at rapporten kan være med til at sikre det Blå Danmark en plads helt fremme i førerfeltet inden for bæredygtig skibsfart i mange år endnu.

/ 2021
Go to report
report

Port Effectiveness and Public Private Cooperation for Competitiveness (PEPP II)

Hansen, Annette Skovsted (PI) Acheampong, George (PI) Andersen, Casper (Deltager) Andersen, Torben (Deltager) Aryee, Jonas Nii Ayi (Deltager) Nicolaisen, Martin Arvad (Deltager) van Dyck, George (Deltager) Yeboah-Banin, Abena (Deltager)

A multidisciplinary and -national team of Ghanaian and Danish researchers engage in a three year research project financed by the Danish Ministry of Foreign Affairs in order to address the question how communication, gender, and sustainability affect the cluster performance of the Port of Tema in Ghana. We approach the question from different angles ranging from quantitative survey datat to longitudinal anthropological observations and qualitative multilayered interviews with port workers, politicians, port officials, domestic and foreign investors, and representatives from the surrounding communities.

Not yet published / 2025
Go to report
report

Creating circular economy clusters for sustainable ship recycling in Denmark

Henrik Sornn-Friese, Eva Roth, Petar Sofev, Brooks Kaiser, Knud Sinding, Hanna Vagsheyg, Andrea Eikås, Hedda Høivik, Kevin Langhorst, Frederik Trudsøe Larsen, Tobias Olsen, Mathias Dyrhol Paulsen, Bent Lange, Frank Stuer Lauridsen
CBS Maritime / 2021
Go to report
report

Creating Circular Economy Clusters for Sustainable Ship Recycling in Denmark

Henrik Sornn-Friese, Eva Roth, Petar Sofev, Brooks Kaiser, Knud Sinding, Hanna Vagsheyg, Andrea Eikås, Hedda Høivik, Kevin Langhorst, Frederik Trudsøe Larsen, Tobias Olsen, Mathias Dyrhol Paulsen, Bent Lange, Frank Stuer-Lauridsen
CBS Maritime / 2021
Go to report
report

MarE-fuel: Energy efficiencies in synthesising green fuels and their expected cost, MarE-fuel project report 9/9-2021, DTU Energy

Hossein Nami, Giacomo Butera, Nicolas Jean Bernard Campion, Henrik Lund Frandsen, Peter Vang Hendriksen

Several replacement fuel to today’s fossil based ship propulsion fuels have been addressed in MarEfuel. Key ones are; pyrolysis oil (blend in fuel), methanol and ammonia. These were singled out among many possible fuels from a preliminary analysis that indicated that they could play a key role in fulfilling the emission targets set politically and by the sector in the most cost effective manner. In the following they shall be treated in turn in some detail. Costs of several “blue” fuels have also been assessed. The projected costs are used in other parts of the MarEfuel project (e.g. for assessing the total cost of ownership).

Technical University of Denmark / 2021
Go to report
report

Åben Innovation i Det Blå Danmark. På trods af DNA og NDA

Jakob Krause-Jensen, Bettina Skårup
Aarhus Universitet / 2020
Go to report