Knowledge

Keyword: arbejdsmiljø

report

Arbejdsmiljøkonsekvenser af elektronisk overvågning af bundtrawlfiskeriet i Kattegat – danske jomfruhummerfiskere

Eva Roth, Despoina Andrioti Bygvraa, Brooks Kaiser, Signe Dolberg McKinney

I december 2019 kommer fiskeriminister Mogens Jensen hjem fra Rådsmøde - de årlige kvoteforhandlinger
for 2020 i Bruxelles - med den besked, at jomfruhummerfiskeriet i Kattegat i fremtiden vil blive underlagt
kameraovervågning for forventeligt at nedbringe bifangst af torsk i dette fiskeri. Torskebestanden i Kattegat
er yderst presset og den generelle kvote er sat til nul. En mindre bifangstkvote på torsk blev således betinget
af denne overvågning, så man kan monitere torskefangsterne og sikre mod et udsmid af mindre torsk i fiskeriet,
en praksis, som myndighederne forudsatte yderligere ville forværre tilstanden i torskebestanden. Denne sidste
kausalsammenhæng er dog tvivlsom.
Torsk er således blevet en ”stop-art” for jomfruhummerfiskeriet og myndighedernes argumentation er, at
alternativet til kameraovervågning er et stop for jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, da det ikke kan opretholdes
uden en bifangstkvote af torsk (Bilag 5). Udkommet af forhandlingerne kender vi, men det har ikke været
muligt at få yderligere indblik i selve forhandlingsprocessen; Havde de danske forhandlere alternative
positioner at falde tilbage på? Havde den danske delegation en forventning til reaktionerne i den danske
fiskerisektor? Var forhandlerne indstillet på at lukke jomfruhummerfiskeriet i Kattegat (proportionalitet)? Det
får vi muligvis aldrig indsigt i.

Syddansk Universitet / 2023
Go to report
paper

Training of Occupational Health and Safety Professionals in Design Thinking

Ole Broberg*, Sisse Grøn

Within realistic time constraints we successfully trained six occupational health and safety professionals in applying a Design Thinking (DT) approach to solve complex musculoskeletal and psychosocial problems at work. DT may be defined by the double diamond model pointing to a non-linear and user-centred problem-solving process iterating through divergent and convergent phases A key characteristic of DT is the ability to frame a problematic situation in new and interesting ways. The training was done in a full-day workshop followed by a learning-by-doing phase in which they planned and completed design sprint workshops in companies. The professionals went from novices into advanced beginners according to the Dreyfus model of skill acquisition. In the overall question of the usefulness of DT in OHS management, the average rating went from 6 before the training course to 9.5 after. In an evaluation of the DT approach on a 1–5 scale they rated design sprints at 3.8 to be more appropriate to manage complex problems than the methods they normally used. However, more experience seems necessary to adopt the DT mind set of an iterative process, in which they need to decide which tools to use in an emergent, nonlinear and iterative fashion.

Proceedings of the 21st Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2021). IEA 2021 : Systems and Macroergonomics / 2021
Go to paper